Have you made an electronic application before at the Danish Cancer Society you are already registrated in the system. You must use the same email address and password as before.

You can not create a new user.

 

Email address
Password

Forgot your password?

 

If you have not previously used the Danish Cancer Society's electronic application system click here

 


 

KC2022 Forskning der bidrager til udvikling af nye undersøgelse-, behandlings- og opfølgningsmetoder
Deadline: 22 Jun 2022

KC2021 Behandling i og tættere på eget hjem
Deadline: 22 Jun 2022

KBVU-BK/MS Young Talented Cancer Researchers
Deadline: 22 Jun 2022

KC2022 Kurativt behandlingsforløb
Deadline: 22 Jun 2022

KC2022 Research in early action
Deadline: 22 Jun 2022

KC2022 Forskning i interventioner der kan fremme livskvalitet og handlekraft hos kræftpatienter og pårørende
Deadline: 22 Jun 2022

KC2022 Optimering af udredningsforløb i almen praksis
Deadline: 22 Jun 2022

KC2022 Forskning i kvalitetsudvikling og sammenhæng i indsats mod kræft
Deadline: 22 Jun 2022

KC2022 Styrkelse af forskning og udvikling i palliation
Deadline: 22 Jun 2022

Proposal for new members
Deadline: 24 Aug 2022

Strategic pools
Deadline: 31 Dec 2022